Uzin Utz Group’s retningslinjer for etterlevelse av regler

Vår markedsposisjon blir sterkere. Dette betyr økt ansvar overfor forretningspartnere, aksjonærer, ansatte og allmennheten. For å oppfylle dette ansvaret og et stadig mer komplekst regelverk, gir retningslinjene våre ikke bare juridiske, men også etiske retningslinjer.

 

Uzin Utz Groups grunnleggende og forpliktende regler for opptreden angående våre forretningspartnere, aksjonærer og allmennheten, finner du under følgende lenke: Compliance Guideline for Uzin Utz Group