codex - for den profesjonelle flislegger

Med høy kvalitet på sitt produktsystem står Codex for profesjonell installasjon av keramiske fliser og naturstein.

Codex systemet ble introdusert i 2007 som et nytt brand i UFLOOR Systems. Målgruppen er profesjonelle og høyt kvalifiserte flisleggere og deres ønsker og krav til moderne produkter. Resultatet er en høy kvalitets- standard  som vises i  hele  vårt  komplette system.   

Forbehandling av underlag

Codex stammer fra flis og natursteindivisjonen i UFLOOR Systems brand, UZIN. Vi kan derfor dra fordeler av den store ekspertise på behandling av underlag som de besitter. Dette har resultert i moderne  primere, avrettingsmasser, fuktsperrer og andre spesialprodukter med meget høy kvalitet.

Installasjon

Hver type keramisk flis eller naturstein  kan kreve en spesiell installasjonsteknikk. Om det gjelder montering med sementbasert lim i tynne eller tykkere sjikt, med dispersjonslim eller reaksjonsherdende lim: Codex kan alltid gi en optimal løsning. 

Fuging

Det er fugene som setter prikken over i`en  på en installasjon utført av en profesjonell håndverker og som sammen med flisene gir det perfekte sluttresultat. Mye forskning er utført for å videreutvikle Codex fugemassene. Basert på nyeste teknikk og “know-how” er det utviklet et stort spekter med høykvalitets produkter.